Gönderen Konu: Genital Siğil LEEP Tedavisi  (Okunma sayısı 4026 defa)

hpv_sitesi

  • Jr. Member
  • **
  • İleti: 55
    • Profili Görüntüle
Genital Siğil LEEP Tedavisi
« : Kasım 04, 2014, 01:39:55 ÖÖ »
LE­EP (Lo­op Elec­tro­sur­gi­cal Ex­ci­sio­nal Pro­ce­du­re)ile genital siğil kondilom tedavisi

LE­EP, pe­ri­ne­al kon­di­lom­la­rın te­da­vi­sin­de kul­la­nı­la­bi­le­cek yön­tem­ler­den bi­ri­dir ve günümüzde bir çok merkezde genital siğil tedavisinde ilk seçenektir.
Kondilom ek­siz­yonu için la­zer ve­ya koter yani  elek­tro­ko­agü­las­yon kul­la­nıl­dı­ğın­da olu­şan du­man­da HPV DNA par­ti­kül­le­ri tes­pit edil­me­si­ne rağ­men vi­rüs­le­rin can­lı­lı­ğı­nı ko­ru­yup ko­ru­ma­dı­ğı bi­lin­me­mek­te ­dir, an­cak yi­ne de  HPV tedavisi yapan cer­rah­la­rın vi­rüs par­ti­kül­le­ri­nin ge­çi­şi­ni en­gel­le­yen ko­ru­yu­cu mas­ke kul­lan­ma­la­rı öne­ril­mek­te­dir.
LEEP tedavisi İş­lemi sı­ra­sın­da lokal veya siğillerin yaygınlığına göre genel anes­te­zi ge­re­kir.
Bu te­da­vi yön­te­mi­nin  yan et­ki­le­ri diğer yöntemlere göre daha  ve HPV  lez­yon­lar­da %90-96 ora­nın­da ba­şa­rı bil­di­ril­mek­te­dir