Gönderen Konu: Cinsel Siğil Risk faktörleri  (Okunma sayısı 2950 defa)

hpv_sitesi

  • Jr. Member
  • **
  • İleti: 55
    • Profili Görüntüle
Cinsel Siğil Risk faktörleri
« : Kasım 04, 2014, 01:07:00 ÖÖ »
Cinsel kon­di­lom­la­rın in­si­dan­sı­nı et­ki­le­yen baş­lı­ca iki fak­tör yaş ve cinsel dav­ra­nış­tır.
Kon­di­lom­lar cin­sel ak­ti­vi­te ile bu­la­şır; cin­sel ak­ti­vi­te­si ol­ma­yan ki­şi­ler­de çok na­di­ren gö­rü­lür.
Sıklık HPV virüsü için  18-25 yaş ara­sı cin­sel ak­tif ka­dın­lar­da en faz­la ol­du­ğu bi­lin­mek­te­dir.
Ka­dın­lar­da  bu­laşma yo­lu va­ji­nal cin­sel iliş­ki­dir.
 Anal, oral-anal ve va­ji­nal te­mas ile de  tam cinsel ilişki olmadan vi­rüs bu­la­şa­bi­lir.
 Anal kon­di­lom­lar  yukarı kısımdaki  en­fek­si­yon­la­rın ya­yıl­ma­sıy­la ya da anal iliş­ki ile olu­şur.
Cin­sel part­ner sa­yı­sı art­tık­ça  HPV bulaşma en­fek­si­yon ris­ki ar­tar.
Cin­sel yol­la bu­la­şan di­ğer has­ta­lık­lar ve­ya oral  geniatal her­pes var­lı­ğın­da HPV virüs en­fek­si­yo­nu da­ha sık gö­rül­mek­te­dir.
AİDS (HIV) po­zi­tif ol­gu­lar­da, ay­nı za­man­da ba­ğı­şık­lık sis­te­mi de bas­kı­lan­mış­tır; do­la­yı­sıy­la genital siğiller da­ha da sık rast­la­nır an­cak te­da­vi alan­lar­da bu ora­nın azal­dı­ğı göz­len­miş­tir