*

mira

  • **
  • 70
    • Profili Görüntüle
HPV Aşısı Kimlere Yapılmalı, Nasıl Yapılmalı
« : Haziran 26, 2013, 08:04:53 ÖS »
HPV Aşıları  Kimlere Yapılmalı, Nasıl Yapılmalı
Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği HPV Metni
 
 Türkiye' de serviks kanseri görülme insidansı  2008 verilerine göre  4.2/100.000'dir. Bu verilere göre 2008 yılında Türkiye 'de 1.443 kadına serviks kanseri tanısı konulmuştur ve 556 kadın aynı sene içerisinde serviks kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
 Sağlık Bakanlığının son verilerine göre Türkiye 'de serviks kanseri insidansının daha yüksek olduğu ( 4.3/100.000 ) ve yıllık yeni tanı alan serviks kanseri sayısının 1.500 'ün üzerinde olduğu bilinmektedir.
 Türkiye' de kadınlarda görülen en sık kanser insidansları na göre 9.  Sırada yer alan serviks kanserinin mortalitesi yüksek olup,  tanı alan hastaların yarıdan fazlası hayatını kaybetmektedir.
 Türkiye' de her gün yaklaşık 4 kadına serviks kanseri tanısı konulmakta ve her gün 2 kadın serviks  kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir.
 Serviks kanseri vakalarında HPV varlığının %99, 7 olduğu gösterilmiştir. Serviks kanseri ile HPV arasındaki bu ilişkiyi gösteren Alman bilim adamı Prof.  Dr. Herald zur  Hausen 2008 yılında   Nobel Tıp Ödülü nü kazanmıştır.
Yapılan klinik çalışmalarda HPV aşıları nın serviks kanseri öncül lezyonlarını,  dolayısıyla da serviks kanserini önlediği gösterilmiş tir. HPV aşıları içerdikleri HPV tipleri nin neden olduğu lezyonlara karşı %100 'e yakın bir koruma sağlar.
 Aşılama ve tarama programları bir arada yürütülmelidir.
Günümüzde HPV aşılarının en az 10 yıl koruma etkisi nin süreceği gösterilmiş olup, bu sürede ek doza ihtiyaç olmadığı bilinmektedir.
HPV aşıları virüsün dış kapsid proteinleri kullanılarak elde edilmekte ve DNA içermemektedir ler. Bundan dolayı HPV aşılamasının servikal kanser dahil olmak üzere HPV'ye bağlı gelişen hastalıklara neden olduğuna dair bugüne kadar herhangi bir veri elde edilmemiş tir. Yapılan klinik çalışmalarda HPV aşılaması nın sistemik yan etkilerde bir artışa yol açmadığı gösterilmiştir.
 HPV aşılarıyla ilgili en sık yan etkiler ;   enjeksiyon bölgesinde görülen ağrı, şişlik, kızarıklık gibi lokal yan etkilerdir.Dünya 'da yan etki değerlendirmesi yapan üç kuruluş ve Sağlık Bakanlığı tarafından diğer aşılarda olduğu gibi HPV aşılarıyla ilgili yan etkiler de düzenli olarak kontrol edilmekte dir. HPV aşılamasının ülkemizde uygulanmaya başladığı günden bugüne kadar HPV aşılarının yapılmasına engel olacak ciddi bir yan etki bildirimi yapılmamı ştır.
Mevcut HPV Aşıları Türkiye'nin de içinde olduğu 100' den fazla ülkede onaylı olup, bugüne kadar milyonlarca doz kullanılmıştır.  Dünya'da ve ülkemiz de kullanılmakta olan 4 valan lı ve 2 valan lı HPV aşılarının mevcut FDA onaylı endikasyonları aşağıda belirtilmiştir:
Dört Valanlı HPV Aşısının FDA Onaylı Endikasyonları:
9 -26 yaş arası kız çocukları ve kadınların Human Papillo mavirüs (HPV) Tip 6, 11, 16 ve 18'in neden oldukları aşağıda belirtilen hastalıklardan korunmasında:
     Servikal kanser
     Vulvar ve vajinal kanserler
     Genital siğiller ( kondiloma akuminata ) ve aşağıda belirtilen prekanseröz veya displastik lezyonların önlenmesi;
                   п‚§ Servikal adenokarsinoma in situ (AIS)
                   п‚§ Servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) grade 2 ve grade 3
                   п‚§ Vulvar intraepitelyal neoplazi (VIN) grade 2 ve grade 3
                   п‚§ Vajinal intraepitelyal neoplazi (VaIN) grade 2 ve grade 3
                   п‚§ Servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) grade 1
     9 – 26 yaş arası erkek çocukları ve erkeklerde genital siğillerin önlenmesinde
    9 – 26 yaş arası kadın ve erkeklerde anal kanser ve ilişkili prekanseröz lezyonların önlenmesidir.
 
İki Valanlı HPV Aşısı FDA Onaylı Endikasyonları:
     9 – 25 yaş arası kız çocukları ve kadınlarda onkojenik Human Papilloma virüs (HPV) tipleri 16 ve 18 in neden oldukları;
     Servikal kanser
    Servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) grade 2 ve 3
     Adenokarsinoma in situ (AIS)
    Servikal intraepiyelyal neoplazi (CIN) grade 1'den korunmadır.