*

masha

  • *
  • 43
    • Profili Görüntüle
Hpv Korunma Şekli
« : Eylül 16, 2013, 02:42:19 ÖS »
HPV Aşısı hakkında bir çalışma;

1. 16-23 yaş arasında 2392 genç kadına üç doz HPV 16 aşısı ya da plasebo verilmiş. Persistan HPV 16 enfeksiyonu plasebo grubunda %3.8, aşılanan grupta ise %0 olarak bulunmuş. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş. Aşılanma ile HPV 16 negatif olan kadınlarda hem HPV 16 enfeksiyonu hem de servikal intraepitelyal neoplazinin insidansının azaldığı belirtilmiş.


2. Aday olan HPV virüs benzeri partikül aşısının (tip 6 ve 16) B ve T hücre yanıtlarını indüklediği tespit edilmiş.

3. Kırk kadına HPV 18 L1 virus benzeri partikül aşısı ya da plasebo verilmiş. Aşı grubunda oluşan antikor titreleri bu enfeksiyonu geçiren kadınlara göre 60 kat daha fazla bulunmuş. İleri çalışma yapılması gerektiği belirtilmiş.

4. Onbir aşı ve 5 plasebodan oluşan çalışma grubunda HPV 16 ile aşılanmanın diğer HPV tiplerine ve özellikle de HPV 31'e karşı yanıt oluşturduğu belirlenmiş.

5. CİN III'lü 5 hastada HPV 16 E7 aşılanmasına toleransın tespiti için aşılama yapılmış. Aşılanmanın HPV ile enfekte servikslerde açık bir immun histolojik reaksiyon oluşturduğu görülmüş.

6. HPV 16 ile aşılanan çalışma grubunda HPV 16 enfeksiyonu %0 oluşurken plasebo grubunda HPV enfeksiyonu %5 olarak bulunmuş.

7. 15-25 yaş arası 1113 kadına aşı ya da plasebo yapılmış. Aşı enfeksiyona karşı (HPV16/18) %96.1, persistan enfeksiyona karşı ise %100 etkin bulunmuş. Aşılanmanın servikal kanser insidansını azaltacağı belirtilmiş 

8. 16-23 yaş arasındaki kadınlar 750'si plasebo grubuna alınmış, 755'ine de HPV 16 aşısı yapılmış. Aşının yapıldıktan sonra en az 3.5 yıl HPV 16 enfeksiyonu ve HPV 16 ile ilişkili CİN 2-3'e karşı etkili olduğu ve aşının servikal kanser riskini azaltacağı belirtilmiş.

9. Kırk gönüllüde yapılan HPV 16 aşılanması sonrasında Ig G yanıtları elde edilmiş.

10. 8-12 yaş arasında çocuğu olan 1600 ebeveyne HPV aşılanması hakkında anket uygulanmış. Bir gruba HPV hakkında bilgi verilmiş. Bilgi açısından bu grupta fark olmakla birlikte aşının kabul edilmesi açısından iki grup arasında fark bulunmamış. Tutum ve yaşam beklentilerinin aşının kabulünde daha etkili olduğu belirtilmiş.

11. 16-23 yaş arasında 552 kadında yapılan çalışmada HPV 6/11/16/18 aşısı ve plasebo grubu mevcutmuş. 0, 2 ve 6. aylarda aşılama yapılmış. Aşılama 5 yıl boyunca HPV 6/11/16/18 enfeksiyonu ve persistan enfeksiyona karşı korunmada etkin olmuş. Bu sürenin adölesan ve genç erişkinlerin aşılanmasını desteklediği ve bu sayede servikal ve genital kanserlerin, prekanseröz displazinin ve genital siğillerin yükünün azalmasının beklendiği bildirilmiştir

12. Dörtyüz seksen bireyde yapılan aşılama çalışmasında HPV aşısının iyi tolore edildiği ve immun yanıtın son dozdan sonra en az 1.5 yıl kaldığı bildirilmiştir

13. Yaşları 16-24 arasında olan 5455 kadına HPV tip 6, 11, 16, ve 18 aşısı (n=2723) ve plasebo (n=2732) uygulanmış. Vulva, vajina, perianal ve servikal hastalık yönünden takip edilmiş. Aşı etkinliği %100 olarak bulunmuş. Kuadrivalan aşının HPV ile ilişkili anogenital hastalıkları önemli derecede azalttığı belirtilmiş